HOW TO FULFILL

Chú ý: Seller vui lòng đọc kĩ chính sách hỗ trợ tại mục Policy trước khi fulfill tại Libertee.

 

Bước 1: Tham gia group của Libertee Fulfillment tại đây và liên hệ trực tiếp với support của Libertee để tạo Drive riêng cho Seller.

Bước 2: Libertee tạo group support riêng cho Seller trên Facebook với nhiệm vụ: hướng dẫn quy trình fulfill, cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp các vấn đề về sản phẩm, dịch vụ, thanh toán, sự cố đơn hàng…

Bước 3: Để tiến hành đặt hàng, Seller cập nhật Order và Design lên Drive theo các bước sau:

  1. Download file order tại đây, đọc hướng dẫn trong file và điền các thông tin theo yêu cầu.
  2. Upload file order tại folder ORDER trong Drive riêng của Seller.
  3. Upload mockup sản phẩm và file thiết kế vào folder DESIGN/MOCKUP trong Drive riêng của Seller (nếu sản phẩm in 2 mặt hoặc có nhiều lớp thì phải upload đầy đủ file cut và file in theo yêu cầu). Lưu ý tên thư mục của design phải trùng với SKU của order.
  4. Seller báo lại trong group support để Libertee xử lý đơn hàng.

   Bước 4: Libertee kiểm tra lại các thông tin đặt hàng:

   1. Trường hợp thông tin đầy đủ: Libertee sẽ gửi lại Seller báo giá chi tiết cho đơn hàng.
   2. Trường hợp thông tin bị thiếu: Libertee sẽ báo lại để Seller kịp thời bổ sung thông tin.

    Bước 5: Seller thanh toán hoá đơn và gửi biên lai vào group Facebook. Sau khi xác nhận thanh toán, Libertee sẽ tiến hành sản xuất và ship đơn hàng. 

    Bước 6: Sau khi tạo tracking number cho đơn hàng, Libertee cập nhật vào folder TRACKING NUMBER trong Drive của Seller & thông báo lại cho Seller.